Audyt konta Google Ads

Nie ma nic gorszego od przepalonego budżetu, złego kierowania reklam czy braku efektów z prowadzonych działań. Często jest to efektem błędnego ustawienia konta czy braku odpowiedniej opieki nad nim. Jeśli masz wątpliwości co do poprawnego skonfigurowania Google Ads lub chcesz sprawdzić pracownika lub firmę to audyt Google Ads jest skierowana właśnie do Ciebie.

Czym jest Audyt konta Google Ads?

Audyt konta Google Ads to działania mające na celu sprawdzenie konta w 2 obszarach. Pierwszym z nich są techniczne aspekty prowadzenia konta. Obejmują one ponad 70 punktów audytu na podstawie, którego analizowane jest konto. Google Ads sprawdzam pod względem poprawnej konfiguracji, analizuję błędy, powiadomienia i inne obszary bardzo techniczne. Już na początku muszę wykluczyć ewentualne błędy na tym etapie. Jeśli okaże się, że od strony technicznej konto jest poprawnie skonfigurowane to przechodzimy do kolejnego obszaru. Jest nim analiza prowadzenia działań w oparciu o standardy jakości. Teraz konto analizuję zarówno pod względem wytycznych dostarczonych bezpośrednio przez Google ale także pod względem wypracowanych przez siebie standardów.Wdrożenie tylko tych dwóch rekomendacji z audytu znacznie poprawi wynik jakości reklam a także wpłynie na niższy koszt kliknięcia reklam. Ostatnim obszarem jest analiza strategii oraz analiza wyników kampanii. W tym momencie przechodzę do analitycznego aspektu audytu. W przypadku dużych kont lub złożonych działań ten element zajmuje zdecydowanie najwięcej czasu.

Co zawiera audyt konta Google Ads?

Audyt konta Google Ads zawiera szczegółową analizę wszystkich informacji kluczowych dla jego poprawnego funkcjonowania. W ramach tego szczególny nacisk kładziemy na elementy mające istotny wpływ na korzystanie z Google Ads oraz na zbierane przez nie dane. W związku z tym aduyt Google Ads zawiera elementy takie jak:

 • Weryfikacja poprawności ustawień sieci reklamowej oraz sieci wyszukiwania
 • Koszty konwersji, również w kontekście ich okresowej zmienności
 • Rodzaje reklam i utrzymywanie przez nie określonych poziomów jakości
 • Poprawność połączeń konwersji oraz ich mierzenia; koszty konwersji
 • Zarządzanie budżetem kampanii, w tym stosunek wydatków do konwersji i dopasowanie stawek
 • Dopasowanie słów kluczowych oraz grupowanie
 • Wykluczenia pod kątem ilościowym oraz jakościowym.

Z czego składa się audyt konta Google Ads?

Przeprowadzony Audyt konta Google Ads składa się z:

 • Pliku excel – zawierającego wszystkie obszary dotyczące audytu z przypisanymi punktami oraz procentem realizacji.
 • Prezentacji PDF – zawierającej omówienie najważniejszych obszarów audytu oraz rekomendacje
 • Konsultacje – po zakończeniu audytu należy przedstawić strategię dalszych działań

I co dalej??

Pamiętaj – audyt konta Google Ads należy wykonywać okresowo. W zakresie poprawnego skonfigurowania oraz standardów przynajmniej raz na kwartał. Tu można możemy zautomatyzować część prac poprzez zaimplementowanie na koncie skryptów. Są to narzędzia, które w sposób automatyczny analizują konto a w przypadku nieprawidłowości przesyłają email z informacją o błędach. Może to być pomocne w przypadku sprawdzania konta pod względem konfiguracji kampanii, grup reklam, reklam czy słów kluczowych. Niestety nie możemy tak sprawdzić wszystkiego i niektóre czynności trzeba wykonać ręcznie. Obszar analityczny musi być w całości przeprowadzony przez specjalistę. Te działania trzeba wykonywać częściej, przynajmniej raz na miesiąc. Najczęściej klienci współpracujący z agencjami, domami mediowymi czy innymi pośrednikami otrzymują wyniki analiz w formie wniosków do raportów. Jednak z mojego doświadczenia w pracy w agencjach wiem, że nad kontem pracują różni specjaliści – bardzo często praktykanci i osoby uczące się. Często zdarza się, że jakość obsługi oraz raportowania pozostawia wiele do życzenia.

Oferta kompleksowego audytu Google Ads

Kiedy zdecydować się na audyt konta Google Ads?

Audyt Google Ads to usługa, która przyda się każdej firmie prowadzącej kampanie płatne w Internecie. Przyda się on zarówno firmom, które dopiero zaczynają swoje działania z reklamami online, jak i tymi, które swoje pierwsze kroki w sieci stawiały już dawno temu. Audyt Google Ads pozwala bowiem wyeliminować błędy powstałe przy wyborze pierwszych ustawień konta i wykryć te, które pojawiły się już w trakcie jego użytkowania.

Audyt Google Ads trzeba wykonać, gdy mamy podejrzenie, że na koncie występują problemy mające istotny wpływ na prowadzone działania. Wskazaniem do przeprowadzenia audytu mogą być między innymi:

 • Problemy ze zliczaniem ruchu
 • Niepokojąco duża liczba botów obecnych na stronie
 • Niesatysfakcjonujące wyniki kampanii lub problemy z ich odczytaniem
 • Niepoprawne ustawienia platformy
 • Podejrzenie nieodpowiedniej konfiguracji konta
 • Konieczność optymalizacji kosztów kampanii
 • Nieodpowiednie standardy jakości utrzymywane podczas dotychczasowej pracy na koncie Google Ads.
 • Brak wprowadzenia niezbędnych poprawek w obrębie konta przez długi okres.

Dlaczego warto wybrać audyt Google Ads?

Audyt Google Ads w rękach osoby zarządzającej reklamą płatną to cenne narzędzie, które ma bezpośrednie przełożenie na wyniki. Nieodpowiednia konfiguracja konta może sprawić, że wszystkie reklamy płatne w sieci wygenerują koszty, które nie zostaną pokryte przez dalsze przychody. Audyt Google Ads to najlepsza inwestycja, która zwróci się w każdej kolejnej udanej kampanii.

Co więcej, przeprowadzenie audytu Google Ads daje gwarancję poprawnej implementacji wszystkich rozwiązań i funkcji tej platformy. Tego typu usługa to pewność, że dane o czynnościach użytkowników będą poprawnie zbierane, a komunikat dotrze do odpowiednich grup docelowych. Dzięki temu możesz skutecznie oceniać jakość kampanii. Audyt Google Ads to także podstawa ich dalszych optymalizacji na podstawie wcześniejszych działań – to klucz do ciągłej poprawy swoich wyników z miesiąca na miesiąc i coraz szybciej rozwijać swój biznes.

Ostatni powód dla którego warto wybrać audyt Google Ads jest dogłębna analiza narzędzia, która nie zajmie nawet minuty Twojego czasu. Działania te pozwolą na szybkie i bezproblemowe uporanie się ze wszystkimi problemami w Twoim Google Ads. Otrzymując raport z audytu zyskasz konkretne rekomendacje i jasne wytyczne, które w prosty sposób przełożą się na Twój sukces.

Dlaczego Warto?

Po przeprowadzeniu audytu masz pewność, że wszystkie elementy z obszaru wdrożenia zostały zaimplementowane poprawnie. Ponadto wnioski z analiz mogą posłużyć do dalszej optymalizacji kampanii lub sprzedaży w cały e-commerce.

Jeśli jesteś specjalistą to możesz w ten sposób oszczędzić swój czas.  Możesz się czegoś nauczyć. Możesz zaczerpnąć z analizy i wykorzystać to w swojej pracy.

Kogo wybrać do audytu Google Ads?

Na rynku znajduje się wiele ofert przeprowadzenia audytu konta Google Ads. Znajdziesz go wśród usług agencji SEO/SEM a także freelancerów i niezależnych specjalistów. Osobiście pracowałem nad audytem kont w 3 największych agencjach w naszym kraju. W niektórych przypadkach rozwijałem ten produkt w innych wdrażałem usługę audytów od zera. Za każdym razem poprawiałem i udoskonalałem tę usługę tak aby jeszcze lepiej odpowiadała potrzebom klientów. Z drugiej strony audyt służył mi też do analizy aktualnych działań na kontach. Ostatecznie powstał produkt wysokiej jakości, który z sukcesem jest wdrażany zarówno przez bardzo duże konta jak i te małe. Audyt konta Google Ads to wiedza zebrana z 9 lat pracy nad kontami Google.