Audyt konta Google Ads

Nie ma nic gorszego od przepalonego budżetu, złego kierowania reklam czy braku efektów z prowadzonych działań. Często jest to efektem błędnego ustawienia konta czy braku odpowiedniej opieki nad nim. Jeśli masz wątpliwości co do poprawnego skonfigurowania Google Ads lub chcesz sprawdzić pracownika lub firmę ta oferta audytu Google Ads jest skierowana właśnie do Ciebie.

Czym jest Audyt konta Google Ads?

Audyt konta Google Ads to działania mające na celu sprawdzenie konta w 2 obszarach. Pierwszym z nich są techniczne aspekty prowadzenia konta. Obejmują one ponad 70 punktów audytu na podstawie, którego analizowane jest konto. Google Ads sprawdzam pod względem poprawnej konfiguracji, analizuję błędy, powiadomienia i inne obszary bardzo techniczne. Już na początku muszę wykluczyć ewentualne błędy na tym etapie. Jeśli okaże się, że od strony technicznej konto jest poprawnie skonfigurowane to przechodzimy do kolejnego obszaru. Jest nim analiza prowadzenia działań w oparciu o standardy jakości. Teraz konto analizuję zarówno pod względem wytycznych dostarczonych bezpośrednio przez Google ale także pod względem wypracowanych przez siebie standardów. Wdrożenie tylko tych dwóch rekomendacji z audytu znacznie poprawi wynik jakości reklam a także wpłynie na niższy koszt kliknięcia reklam. Ostatnim obszarem jest analiza strategii oraz analiza wyników kampanii. W tym momencie przechodzę do analitycznego aspektu audytu. W przypadku dużych kont lub złożonych działań ten element zajmuje zdecydowanie najwięcej czasu.

Z czego składa się audyt konta Google Ads?

Przeprowadzony Audyt konta Google Ads składa się z:

  • Pliku excel – zawierającego wszystkie obszary dotyczące audytu z przypisanymi punktami oraz procentem realizacji.
  • Prezentacji PDF – zawierającej omówienie najważniejszych obszarów audytu oraz rekomendacje
  • Konsultacje – po zakończeniu audytu umawiamy się na omówienie wyników w formie spotkania stacjonarnie lub w formie zdalnej. W tym czasie mogę przeprowadzić szkolenie, warsztat czy przedstawić strategię dalszych działań

I co dalej??

Pamiętaj – audyt konta Google Ads należy wykonywać okresowo. W zakresie poprawnego skonfigurowania oraz standardów przynajmniej raz na kwartał. Tu można możemy zautomatyzować część prac poprzez zaimplementowanie na koncie skryptów. Są to narzędzia, które w sposób automatyczny analizują konto a w przypadku nieprawidłowości przesyłają email z informacją o błędach. Może to być pomocne w przypadku sprawdzania konta pod względem konfiguracji kampanii, grup reklam, reklam czy słów kluczowych. Niestety nie możemy tak sprawdzić wszystkiego i niektóre czynności trzeba wykonać ręcznie. Obszar analityczny musi być w całości przeprowadzony przez specjalistę. Te działania trzeba wykonywać częściej, przynajmniej raz na miesiąc. Najczęściej klienci współpracujący z agencjami, domami mediowymi czy innymi pośrednikami otrzymują wyniki analiz w formie wniosków do raportów. Jednak z mojego doświadczenia w pracy w agencjach wiem, że nad kontem pracują różni specjaliści – bardzo często praktykanci i osoby uczące się. Często zdarza się, że jakość obsługi oraz raportowania pozostawia wiele do życzenia.
Po zakończeniu audytu klient może liczyć na moje dalsze wsparcie. Istnieje możliwość zamówienia indywidualnych konsultacji lub ponownego audytu. Mogę też wprowadzić poszczególne zmiany na koncie.

Dlaczego Warto?

Po przeprowadzeniu audytu masz pewność, że wszystkie elementy z obszaru wdrożenia zostały zaimplementowane poprawnie. Ponadto wnioski z analiz mogą posłużyć do dalszej optymalizacji kampanii lub sprzedaży w cały e-commerce.

Jeśli jesteś specjalistą to możesz w ten sposób oszczędzić swój czas. Możesz kupić mój know-how. Możesz się czegoś nauczyć. Możesz zaczerpnąć z analizy i wykorzystać to w swojej pracy.

Kogo wybrać do audytu Google Ads?

Na rynku znajduje się wiele ofert przeprowadzenia audytu konta Google Ads. Znajdziesz go wśród usług agencji SEO/SEM a także freelancerów i niezależnych specjalistów. Osobiście pracowałem nad audytem kont w 3 agencjach takich jak SemAhead, Delante, Harbingers. W niektórych przypadkach rozwijałem ten produkt w innych wdrażałem usługę audytów od zera. Za każdym razem poprawiałem i udoskonalałem tę usługę tak aby jeszcze lepiej odpowiadała potrzebom klientów. Z drugiej strony audyt służył mi też do analizy aktualnych działań na kontach moich klientów. Ostatecznie powstał produkt wysokiej jakości, który z sukcesem jest wdrażany zarówno przez bardzo duże konta jak i te małe. Audyt konta Google Ads to wiedza zebrana z 9 lat pracy nad kontami Google. Kupując ten produkt otrzymujesz w pakiecie bezcenne know how.

Brief Marketingowy