Ozark is a portfolio theme designed for all types of creative websites. It was built based in the latest trends in design style and typography choices.

Address

63739 Street B:9 City, Country

Phone

1-900-333-333

Audyt Marketingowy

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Audyt marketingowy. Profesjonalna analiza marketingu w firmie

 

Czym jest audyt marketingowy?

Audyt marketingowy to szereg działań analitycznych, które umożliwiają określenie sytuacji marketingowej firmy w jej aktualnym otoczeniu rynkowym. Jest to bardzo wszechstronna usługa, która zwraca uwagę zarówno na wewnętrzne komunikaty przedsiębiorstwa, jak i kierowane na zewnątrz czynności związane z promocją i kreowaniem wizerunku. Analizuje ona także otoczenie biznesowe danego biznesu i działania marketingowe podejmowane przez konkurencyjne przedsiębiorstwa. Audyt marketingowy jest kluczowy dla weryfikacji rodzaju i standardów działań prowadzonych przez daną firmę i dostosowanie jej komunikacji do zmieniających się standardów rynkowych. Każda kontrola marketingowa powinna przebiegać według określonego schematu uwzględniając różne poziomy szczegółowości. Możemy wyróżnić sześć poziomów kontroli marketingowej i są to:

 1. kontrola strategii marketingowej,
 2. kontrola strategicznych jednostek biznesu,
 3. kontrola programów marketingowych,
 4. kontrola działań marketingowych,
 5. kontrola personelu,
 6. kontrola działań zewnętrznych, agencji i podwykonawców.

 

 

Z czego składa się audyt marketingowy w moim wykonaniu?

 

Audyt strategii komunikacji marki

Komunikacja z klientami jest kluczem do tworzenia spójnego wizerunku i przyciągania lojalnych konsumentów. W ramach tej jego części przyjrzyj się standardom generowanych przez Twoje przedsiębiorstwo komunikatów i sprawdz, czy są zgodne z wcześniej ustalonym wizerunkiem, do którego dąży przedsiębiorstwo. Przeanalizuj metody promocji, kampanie i posty i zweryfikuj jego skuteczność. Zapoznaj się także ze statystykami wyświetleń, wejść i sprzedaży, by ocenić poziom realizacji wyznaczonych celów.

Audyt marki i jej wizerunku

W ramach audytu marketingowego przyjrzyj się dokładnie Twojej marce i powiązanym z nią wartościom. Przeanalizuj stosowane archetypy, a także sprawdzę, czy te już stosowane dobrze odzwierciedlają przeciętnych klientów danej firmy. Dowiedz się również, jak prezentują się Twoje działania employer brandingowe i zweryfikuj, czy mają one odzwierciedlenie w marketingu wewnętrznym i kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

 

Elementy audytu marketingowego

Audyt marketingowy z definicji musi być bardzo kompleksowy, by mógł on realnie ocenić potencjał danej marki i wskazać zarówno jej słabe, jak i mocne strony w kontekście sytuacji na rynku. Z tego względu najczęściej zawiera on kilkanaście elementów, których analiza pozwala na całościowe określenie sytuacji przedsiębiorstwa. Mogą się one różnić w zależności od branży, w której działa dany biznes, jak i zakresu działań przez niego prowadzonych. W większości przypadków audyt marketingowy zawiera elementy takie jak:

 • Analizę otoczenia firmy, tj. sytuacji na rynku danej kategorii produktów i usług, działań podejmowanych i niepodejmowanych przez konkurencję, grup klientów, szczegółowych grup docelowych i wszystkich zewnętrznych czynników, które potencjalnie mogą mieć wpływ na bieżące operacje przedsiębiorstwa.
 • Analiza działań marketingowych i/lub analiza strategii marketingowej, jeśli firma ją posiada. Ten etap audytu marketingowego obejmuje weryfikację misji i wizji firmy w stosunku do realnie prezentowanych przez nią wartości. W czasie tego badania bieżące cele przedsiębiorstwa są weryfikowane, a narzędzia, systemy, komunikaty i inne elementy promocji są szczegółowo oceniane pod względem ich spójności i przydatności.
 • Analiza działu marketingu bądź dostępnych zasobów ludzkich zajmujących się promocją danego biznesu lub produktu. W tej części prac weryfikowane są zarówno umiejętności, jak i obłożenie pracą poszczególnych specjalistów lub członków działu marketingu. Dzięki temu elementowi audytu marketingowego można sprawdzić, jakie kompetencje wśród załogi wymagają podniesienia, jakich innych ekspertów ds. marketingu należy zatrudnić i wreszcie czy konkretne czynności nie są wykonywane wielokrotnie przez różne podmioty, co prowadzi do marnowania zasobów.
 • Analiza SWOT. Analiza mocnych i słabych stron firmy, a także stojących przed nią szans i zagrożeń (od angielskich słów Strenghts, Weaknesses, Opportunities i Threaths). Służy ona do usystematyzowania najważniejszych informacji o firmie w celu wytypowania potencjalnie kluczowych obszarów działania.
 • Audyt efektywnościowy. Weryfikuje on listę dotychczas prowadzonych działań i ocenia, czy odniosły one oczekiwany skutek. Ten element audytu marketingowego ma za zadanie wskazać najlepsze taktyki, metody i kanały komunikacji, jak również wytypować te, które w porównaniu z kosztami przynoszą firmie straty. Na tym etapie agencja przeprowadzająca badanie może także wskazać alternatywne techniki, które potencjalnie przyniosą przedsiębiorstwu korzyści.
 • Audyt wizerunkowy, znany również jako audyt marki, brandingu lub EB. Pozwala on ocenić rozpoznawalność danej firmy oraz jej produktów, a także sprawdzić, czy do tej pory wykorzystywane elementy graficzne pasują do propagowanych przez przedsiębiorstwo wartości.

Analiza celów marketingowych

Analiza dotyczy oceny realizacji poszczególnych celów marketingowych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem:

 • Celów marketingowych (rynkowych).
  • Dynamika obrotu
  • Wielkość i udział w rynku.
 • Celów efektywnościowych.
  • Zysk, ROI, ROAS.
 • Celów finansowych.
  • Cash flow.
  • Płynność majątku.
 • Celów socialnych.
  • Analiza employer brandingu jak i kultury organizacyjnej.
 • Celów prestiżowych i związanych z środowiskiem.
  • Image i prestiż.
  • Wpływy społeczne i polityczne.

Z podziałem na cele strategiczne jak i operacyjne. Budowane cele powinny być mierzalne, zrozumiałe, realistyczne, akceptowalne, spójne oraz elastyczne. Przy dużej ilości celów należy zwrócić uwagę na wyeliminowanie możliwych kolizji między nimi. Dobrą praktyką jest określanie hierarchii celów.

Dlaczego audyt marketingowy jest potrzebny niezależnie od branży?

Każda firma w pewnym stopniu komunikuje się z użytkownikami oraz stara się nieustannie poprawiać swoją renomę. W praktyce oznacza to, że wszystkie przedsiębiorstwa korzystają z jakiejś formy marketingu, którą audyt marketingowy może ocenić, poprawić i ulepszyć. Jest on narzędziem, które sprawdza się zarówno w małych, jak i dużych firmach; tych działających lokalnie, jak i ogólnopolskich. Specyfika oferowanych produktów czy przemysłu nie ma tutaj znaczenia, jak długo znajduje on odbiorców, do których kieruje on wytwarzane dobra czy usługi.

Co więcej, audyt marketingowy jest także kluczowym elementem dalszego rozwoju biznesu. Dzięki kompleksowym założeniom pozwala on eliminować słabe strony przedsiębiorstwa i eksponować te, na które klienci powinni zwrócić uwagę. Dzięki temu audyt marketingowy może korzystnie wpływać na kondycję firmy i sprawiać, że jej działania będą spójne i przekonujące dla odbiorców.

Dodatkowo audyt marketingowy stanowi również swego rodzaju przewodnik bądź instrukcję, która okazuje się niezwykle cenna w kluczowych dla firmy momentach. Pozwala on skutecznie zarządzać zespołem marketingowym w momencie, gdy jego skład się zmienia, oceniać wdrożenie nowej strony internetowej czy identyfikacji wizualnej, a także umożliwia wyjście obronną ręką ze sprzedażowych czy wizerunkowych kryzysów. Jest on zatem narzędziem, które nie będzie kurzyć się na półce, ale będzie regularnie wykorzystywane w praktyce.

Audyt marketingowy w praktyce

Audyt marketingowy to niezwykle złożona analiza, która wymaga nie tylko ogromnej wiedzy z dziedziny marketingu i analizy rynku, ale przede wszystkim świeżego spojrzenia na firmę, jej sytuację oraz działania. Jest to element, którego często nie mogą zagwarantować nawet najbardziej rozbudowane wewnętrzne działy. W momencie, gdy audyt marketingowy staje się coraz bardziej potrzebny, można go jednak z łatwością otrzymać od specjalistów, którzy spojrzą na całe to zlecenie z odpowiedniej perspektywy. Jeśli są Państwo zainteresowani audytem marketingowym zapraszam do kontaktu. Dobiorę zespół specjalistów do realizacji takiego zlecenia.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Adrian Andrzejczyk

High Performance Marketing

All Author Posts