Audyt Marketingowy

Audyt marketingowy. Profesjonalna analiza marketingu w firmie

Zarówno otoczenie przedsiębiorstwa, jak i jego działania, błyskawicznie się zmieniają, często powodując powstawanie niechcianych błędów i problemów. Zadaniem audytu marketingowego jest ich wyłapanie i wskazanie firmie nowej ścieżki w dynamicznie zmieniającym się świecie – i to właśnie chcę zrobić dla moich klientów.

Czym jest audyt marketingowy?

Audyt marketingowy to szereg działań analitycznych, które umożliwiają określenie sytuacji marketingowej firmy w jej aktualnym otoczeniu rynkowym. Jest to bardzo wszechstronna usługa, która zwraca uwagę zarówno na wewnętrzne komunikaty przedsiębiorstwa, jak i kierowane na zewnątrz czynności związane z promocją i kreowaniem wizerunku. Analizuje ona także otoczenie biznesowe danego biznesu i działania marketingowe podejmowane przez konkurencyjne przedsiębiorstwa. Audyt marketingowy jest kluczowy dla weryfikacji rodzaju i standardów działań prowadzonych przez daną firmę i dostosowanie jej komunikacji do zmieniających się standardów rynkowych.

Z czego składa się audyt marketingowy w moim wykonaniu?

Mój audyt marketingowy opiera się o koncepcję marketingu 5.0. Zakłada ona, że kluczowe we współczesnej reklamie są naśladujące człowieka technologie stworzone do kreowania komunikacji i wartości dodanej na całej długości ścieżki klienta. To właśnie te nowoczesne technologie stanowią podstawę marketingu w dzisiejszych czasach i decydują o tym, kto w sieci przetrwa, a kto nigdy nie zdobędzie klientów. Właśnie ze względu na te cyfrowe zmiany, na mój audyt marketingowy składają się:

Analiza środowiska biznesowego

Pierwszą jej częścią są badania w skali makro, czyli – dla przykładu – rosnąca świadomość społeczeństwa dotycząca danych problemów, robotyzacja czy zjawiska występujące w obrębie danej branży, które oddziałują na wszystkich graczy w takim samym stopniu. Obejmuje ona również wyszukanie trendów i technologii, które w perspektywie czasowej mogą zmienić oblicze rynku. Drugą jest analiza w skali mikro, w której zwracam uwagę na najbliższe otoczenie firmy – jej klientów, bezpośrednią konkurencję czy dostawców. Badam także zagrożenia, które mogłyby zachwiać aktualnie wykształconą równowagą w środowisku biznesowym klienta.

Analiza marki i jej wizerunku

W ramach audytu marketingowego przyjrzę się dokładnie Twojej marce i powiązanym z nią wartościom. Przeanalizuję stosowane archetypy i pomogę w ich doborze, a także sprawdzę, czy te już stosowane dobrze odzwierciedlają przeciętnych klientów danej firmy. Dowiem się również, jak prezentują się Twoje działania employer brandingowe i zweryfikuję, czy mają one odzwierciedlenie w marketingu wewnętrznym i kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Badanie strategii marketingowej

To najbardziej obszerna część mojego audytu marketingowego i jednocześnie najsilniej powiązana z nowoczesnymi technologiami. Szczegółowo sprawdzę, jakie narzędzia wykorzystujesz w swoich działaniach i zweryfikuję, czy ich implementacja została poprawnie wykonana. Przeprowadzę analizę kampanii, komunikacji i wykorzystanych kanałów z uwzględnieniem nowinek z branży marketingowej oraz własnej wiedzy z dziedzin takich jak płatne reklamy w wyszukiwarkach, SEO czy marketing treści. Przyjrzę się również strategii sprzedaży i dystrybucji oraz optymalizacji reklam Twojego przedsiębiorstwa w kontekście prowadzonej przez nie działalności i promowanej oferty. Dowiem się również, które współczesne kanały komunikacji mogłyby zasilić strategię marketingową przedsiębiorstwa.

Analiza strategii komunikacji marki

Komunikacja z klientami jest kluczem do tworzenia spójnego wizerunku i przyciągania lojalnych konsumentów. Mój audyt marketingowy skupia się także i niej. W ramach tej jego części przyjrzę się standardom generowanych przez Twoje przedsiębiorstwo komunikatów i sprawdzę, czy są zgodne z wcześniej ustalonym wizerunkiem, do którego dąży przedsiębiorstwo. Przeanalizuję metody promocji, kampanie i posty i zweryfikuję jego skuteczność. Zapoznam się także ze statystykami wyświetleń, wejść i sprzedaży, by ocenić poziom realizacji wyznaczonych celów. Zarekomenduję przy tym niezbędne zmiany i wskażę elementy, które można w danej strategii poprawić.