e-commerce manager

E-Commerce manager

Prowadzę oraz koordynuję działania szczegółowo opisane niżej mające na celu maksymalizację przychodu w sklepie internetowym. Część prac wykonuję w ramach ustalonego budżetu natomiast niektóre z nich będą wymagać dodatkowych inwestycji. Płatność za dodatkowe działania będzie pokrywana z konta zamawiającego lub wykonawcy według bieżących ustaleń. W przypadku pokrycia bieżących kosztów przez wykonawce to wykonawca wystawi wczesniej fakture z płatnością z dołu. Po jej uregulowaniu wykonawca przystąpi do przeprowadzenia prac, których dotyczyła faktura.

Zakres usługi

  • Prowadzenie działań w zakresie pozyskania ruchu do sklepu internetowego 
  • Optymalizacja sklepu w celu poprawienia współczynnika konwersji.
  • Kompleksowa analityka. Analiza danych obejmuje badania rynku, badania zachowań użytkowników, analiza kampanii płatnych. Na podstawie zebranych informacji wykonawca przygotuje raport bądź prześle zamawiającemu wnioski. 
  • Analiza bieżących trendów rynku, konkurencji oraz branzy i przedstawienie rekomendacji w zakresie produktów czy prowadzonych działań. 
  • utworzenie niezbędnych kont potrzebnych do prowadzonych działań marketingowych. Dotyczy to w szczególności kont w serwisach analitycznych, dostawców usług marketingowych.
  • Przygotowanie strategii: dla marki, komunikacji marketingowej, marketing planu.
  • Prowadzenie kampanii płatnych na platformach Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Allegro Ads. 
  • Pozycjonowanie stron. 
  • Social media w tym prowadzenie i administracja kanałami.

Usługi dodatkowe:</b>

<li>Wszelkie prace programistyczne.

</li><li>Administracja serwerami. 

</li><li>Wszelkie prace graficzne. 

</li><li>Prace w zakresie przegotowania treści – copywriting. 

</li><li>Narzędzia dodatkowe jak monitoring strony, narzędzia seo, artykuły sponsorowane, marketing automation, dodatkowe moduły czy wtyczki.

</li></ul><br>

Zakres prac prowadzonych w zakresie usług dodatkowych jest bieżąco omawiany z zamawiającym.

<br><br>

<ul><b>Usługa nie obejmuje:</b>

<li>Zarządzania magazynem. Stany magazynowe i cala logistyka pozostaje po stronie właściciela sklepu. Dotyczy to także umów z przewoźnikami i dostawcami. Ale klient może liczyć na wsparcie w zakresie integracji magazynu z systemem sklepowym.

</li><li>realizacja zamówienia, pakowanie i logistyka.

</li><li>integracja ze sklepem stacjonarnym. 

</li><li>księgowość i płatności. Klient powinien dopilnować terminowego uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych. 

<li>kontakt z klientem, obsługa po sprzedażowa, reklamacje. </li>

</ul><br>

Klient może liczyć na wsparcie w zakresie obszarów których nie dotyczy usługa. Wykonawca posiada wiedzę w niektórych z wymienionych usług i może przeszkolić personel sklepu, który zostanie zaangażowany do tego projektu.

</p>