Brief marketingowy

Czym jest brief marketingowy?

Brief marketingowy (ang. brief – krótki, zwięzły, lakoniczny, streszczenie) to dokument zawierający wszystkie informacje niezbędne agencji do realizacji określonego projektu. Zleceniobiorca bez względu na swoje doświadczenie, wiedzę i intuicję musi znać jasno określone oczekiwania zleceniodawcy oraz cel zlecenia. W związku z tym, aby uniknąć nieporozumień i rozczarowania, zleceniodawca opracowuje brief marketingowy. Zleceniobiorcy łatwiej jest zrealizować zlecenie, gdy będzie znać grupę docelową klienta, budżet, jaki zleceniodawca przeznacza na realizację, jego wymagania dotyczące projektu, obszar działalności oraz profil działalności firmy. Na podstawie szczegółowych danych można opracować konkretny plan strategii określonego projektu adekwatny do działalności, koncepcji marki czy polityki prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo. Większość klientów agencji marketingowej nie ma jasno określonego celu projektu, o którego przygotowanie zwraca się. Zdarza się, że bez przygotowanego briefu marketingowego zleceniodawca wiele razy zmienia decyzję dotyczącą ostatecznego efektu pracy usługodawcy. Aby zaoszczędzić czas i uniknąć nieporozumień między klientem a realizującym zlecenie, należy przygotować brief.

Jak przygotować brief marketingowy?

Taki dokument nie powinien być zbyt szczegółowy, ponieważ zawęża to możliwości działania agencji, powoduje zatarcie granic między istotnymi, nadrzędnymi celami, a mniej ważnymi kwestiami. Zatem, aby brief marketingowy był dobrze przygotowany, musi zawierać następujące elementy:

  1. Szczegóły projektu czyli informacje, czego dotyczy projekt, jakiej marki produktu, wyznaczone kolejne etapy realizacji projektu oraz ostateczny termin jego realizacji. Plan uwzględniający te informacje ułatwia agencji marketingowej opracowanie propozycji projektu;
  2. Wykorzystywane kanały czyli informacje przekazane agencji marketingowej i dotyczące sposobów sprzedaży określonego produktu, np. poprzez stronę internetową firmy, Instagram, Facebooka;
  3. Proponowany budżet czyli jakie środki zlecający może przeznaczyć na realizację projektu;
  4. Informacje o produkcie są najważniejszym elementem briefu marketingowego. Zlecający powinien wskazać produkt, podać jego opis i specyfikację, a także skonkretyzować dlaczego ten produkt jest wyjątkowy, lepszy niż produkty konkurencyjnych firm i jak może pozytywnie wpłynąć na potencjalnego klienta, jakie dać mu korzyści;
  5. Kontekst handlowy jest równie ważnym elementem w briefie, co informacje o produkcie. Musi wskazać, jaki jest cel zlecenia i czego oczekuje klient. Podane sugestie ułatwiają agencji opracowanie i zaproponowanie zleceniodawcy konkretnych sposobów realizacji jego wymagań i optymalnie będą dostosowane do profilu firmy;
  6. Informacje o odbiorcach to jasne określenie przez zleceniodawcę osób, do których będzie skierowana oferta. Muszą to być informacje szczegółowe, wskazujące określony wiek, płeć, przyzwyczajenia, styl życia, problemy, których rozwiązanie ma zapewnić produkt lub oczekiwania, pragnienia, które ma zaspokoić;
  7. Oczekiwania odnośnie odbiorców to określenie celu polegającego na zdobyciu większej ilości lojalnych klientów dzięki przeprowadzonej kampanii lub projektowi, spopularyzowanie marki nowego produktu;
  8. Sposób komunikacji i wytyczne dotyczące marki to jasne określenie, w jaki sposób zleceniodawca zachęca klientów do zakupu swojego produktu. Czy jest to tylko charakterystyczna nazwa, określony kolor czy opakowanie powodujące rozpoznawalność marki;
  9. Elementy obowiązkowe to elementy, które uzupełniają kampanię lub projekt stworzony do promocji sprzedaży danego produktu. Jest to, np. znak graficzny lub hasło reklamowe;
  10. Wymierne rezultaty to konkretne określenie punktów odniesienia, czy przeprowadzona kampania lub projekt przyniosły oczekiwany efekt, np. procentowy wzrost potencjalnych klientów, wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim, ostatnim miesiącem czy kwartałem.

Brief jest wykorzystywany nie tylko w przypadku korzystania usług agencji reklamowej, ale także we współpracy z copywriterem czy tłumaczem.