Streszczenie ebooka Google Ads

Problematyka badawcza

Tematyka pracy dotyczy współczesnych problemów przedsiębiorców w zbycie produktów i usług związanych z dynamicznie zmieniającymi się warunkami makro i mikroekonomicznymi. W czasach hiperkonkurencji zarówno nowe jak i obecne firmy mierzą się z wyzwaniem jakim jest realizowanie celów sprzedażowych. Praca przedstawia najnowsze koncepcje, strategie oraz kluczowe wskaźniki efektywności poprawiające funkcjonowanie firmy na współczesnym rynku. Prezentuje działania w obszarze orientacji holistycznej marketingu z mocnym nastawieniem na budowanie relacji z klientem. Istotny element pracy dotyczy koncepcji marketingu 4.0 oraz technik komunikacji w przestrzeni hipermedialnej. W związku z tematem pracy ostatni rozdział przedstawia genezę oraz sposoby wykorzystania narzędzia Google Ads w procesie realizacji założeń komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. 

Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie współczesnych metod skutecznej komunikacji marketingowej oraz pokazanie bezpośredniego wpływu marketingu na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa. Autor zaprezentował narzędzia oferowane przez usługę Google Ads, to jest przez instrument mający kluczowe znaczenie w realizacji tych celów. 

Metody badawcze

Poprzez szczegółową analizę literatury przedmiotu oraz w oparciu o zebrane dane statystyczne zamierzony cel pracy został zrealizowany. 

Wnioski

Wnioski z badań przeprowadzonych na potrzeby tej pracy dotyczą w szczególności potrzeby prowadzenia działań marketingowych skoncentrowanych na budowaniu długotrwałych relacji z klientem przez każde przedsiębiorstwo chcące odnieść sukces na rynku. Działania powinny zostać poprzedzone analizą danych, określeniem celów, budowaniu strategii oraz opracowaniem metod mierzenia efektywności. Mówiąc o współczesnym marketingu należy podkreślić rolę internetu a w tym udział największej firmy technologicznej Google z jej kluczowym produktem Google Ads. To za pośrednictwem tej usługi firmy mogą prowadzić skuteczną komunikację marketingową z odbiorcami. We współczesnych działaniach marketingowych prowadzonych za pośrednictwem internetu marketingowcy mają możliwość łatwego otrzymania odpowiedzi zwrotnej. Na podstawie zbieranych przez Google informacji o odbiorcach, marki mogą budować skuteczne strategie oparte na relacji i partnerstwie.

Słowa kluczowe:

Orientacja holistyczna, marketing 4.0, komunikacja marketingowa, Google Ads, konwersja, lejek sprzedażowy

Bibliografia:

  1. P. Kotler, Marketing 4.0: Era cyfrowa, MT Biznes, Warszawa 2017
  2. P. Modrzewski, Google AdWords w praktyce. Skuteczna reklama w Internecie, PWN, Warszawa 2008
  3. J. W. Wiktor, Komunikacja Marketingowa, PWN, Warszawa 2013
Google Ads

Poznaj najważniejsze narzędzie marketingu PPC

Czytaj całość