Estymacje marketingowe

Estymacja jest jednym z działów w statystyce. Umożliwia prowadzenie prognoz na podstawie posiadanych danych. W praktyce stosuję ją przed rozpoczęciem współpracy w celu przedstawienia możliwych wariantów współpracy, metod prowadzenia działań jak również w celu zaprognozowania przychodów czy zwrotu z inwestycji.

Czym jest estymacja w marketingu online?

Dowiedz się jak wyglądają moje estymacje w wideo na YT: