Filmy wizerunkowe i korporacyjne

Filmy wizerunkowe i korporacyjne Kraków. Firmy często wydają krocie na opracowanie misji, wizji i celów przedsiębiorstwa, ale nie przekuwa się to zawsze na świadomość interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki ruchomemu obrazowi, wypowiedziom pracowników, klientów, kadry zarządczej, potencjalni kontrahenci, media, członkowie zespołu mogą pełniej doświadczyć prawdziwego obrazu firmy. Filmy takie pozwalają na prezentację kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, co ma swój bezpośredni wpływ na proces rekrutacji (Employer Branding) oraz postrzeganie firmy jako dbającej nie tylko o swój wizerunek, ale o ludzi, którzy ją współtworzą.