GDS raportowanie

Podejścia do raportowania dzielimy na:

  • Raport ogólny.
    • To raport biznesowy prezentujący najważniejsze dane dotyczące kampanii.
  • Raport szczegółowy.
    • to zaawansowany raport tworzony na potrzeby analiz.