Google Ads

Wprowadzenie do Google ADS

Współczesna gospodarka oferuje bardzo duże możliwości w zakresie wytwarzania nowych produktów czy usług. Ilość firm stanowiąca bezpośrednią konkurencję jest bardzo duża i zachodzi potrzeba podjęcia pewnych działań aby zapewnić byt przedsiębiorstwu. W taki sposób zrodziła się koncepcja orientacji marketingowej, która ma na celu badanie potrzeb klientów do których kierowany jest przekaz. Niniejsza praca mierzy się z problemem efektywnej komunikacji marketingowej we współczesnym świecie.

RESZTA W PRZYGOTOWANIU