Google Analytics

Google Analytics to potężne narzędzie, które umożliwia nam zbieranie konkurencyjnych danych niezwykle pomocnych w procesie planowania działań marketingowych. Większość podejmowanych decyzji opieram o dane. Aby stale podnosić efektywność marketingu musimy poprawnie zaimplementować usługę aby następnie móc analizować dane.

W ramach usługi oferuję kompleksowe prowadzenie konta Google Analytics w skład którego wchodzi:

  1. Zarządzanie i konfiguracja
  2. Analiza danych i raportowanie

Pracę na koncie rozpoczynam od przygotowania audytu Google Analytics. Następnie przechodzę do wdrażania kluczowych obszarów audytu. Po upewnieniu się, że wszystkie usługi zostały poprawnie skonfigurowane rozpoczynamy proces gromadzenia danych. Po zebraniu dopowiedniej próby możemy rozpocząć analizę danych w kluczowych obszarach:

  1. Zachowań użytkowników na stronie internetowej
  2. Określenia odbiorców
  3. Źródeł ruchu
  4. Konwersji (zamówień, transakcji a także realizacji celu)

Na podstawie zebranych danych przygotowuję rekomendacje testów A/B w celu poprawienia kluczowych wskaźników efektywności.