Google Data Studio – raportowanie

Google Data Studio – dedykowane, zaawansowane, dynamiczne raporty

Narzędzie Google Data Studio jest na przedostatnim etapie cyklu procesu prac analitycznych. Narzędzie daje nam szerokie spektrum możliwości w zakresie raportowania. Do najważniejszych zaliczyć możemy:

  • Gotowe integracje z popularnymi narzędziami analitycznymi.
  • Możliwość zaimportowania własnych danych np. sql czy arkusze Google.
  • Szerokie spektrum dostępnych szablonów, typów wykresów i sposobów wizualizacji danych.
  • Elastyczność i możliwość pracy na raporcie w czasie rzeczywistym.
  • Możliwość udostępnienia raportu.
  • Możliwość pracy na raporcie przez kilka osób jednocześnie (rozwiązanie chmurowe).