Integracja danych i raportowanie

Integracja danych

Aby móc podejmować trafne decyzje w myśl koncepcji data driven, rekomendujemy łącznie różnych źródeł danych w celu przedstawienia pełnego obrazu danego zagadnienia. Poprzez integrację danych z różnych źródeł otrzymujemy pełen obraz użytkowników czy otrzymujemy możliwość precyzyjnej oceny skuteczności poszczególnych źródeł ruchu.

Integracje danych w marketingu

W zakresie marketingu online rekomenduję integrację z:

 • Systemów emisyjnych:
 • Campaign Manager
 • CRM
 • Google Analytics 360
 • Inne narzędzia analityczne
 • Dane offline
  • Trendy
  • Wyniki badań (brand lift)
  • Dane z kart lojalnościowych.
  • Dane z CRM, magazynów, systemów produkcyjnych itp.

W wielu przypadkach możemy dość łatwo zintegrować dane z wykorzystaniem interfejsów API. W innych przypadkach musimy napisać dedykowane skrypty w celu przesłania danych.

Integracja danych i raportowanie

W celu lepszego zwizualizowania danych musimy je uporządkować, połączyć i oczyścić. Narzędziem którym możemy się w tym celu posłużyć są rozwiązania cloud w tym BigQuery. Posiadając zagregowane dane możemy je odpowiednio wizualizować i dalej przetwarzać w narzędziu Google Data Studio.

Integracja danych a prognozowanie

Na podstawie zagregowaniu danych możemy przejść do budowania trendów czy prognoz. Budujemy je w oparciu o własne rozwiązania technologiczne, wykorzystując te dostępne na rynku, testując Google AI czy budując własne modele.