Ozark is a portfolio theme designed for all types of creative websites. It was built based in the latest trends in design style and typography choices.

Address

63739 Street B:9 City, Country

Phone

1-900-333-333

Certyfikaty

CERTYFIKATY Z ODBYTYCH KURSÓW ONLINE

Kursy i szkolenia odbyte na UDEMY i szkoleniach na LinkedIn:

  1. Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery. Udemy.
  2. Google Tag Manager (GTM) Training Course – From Zero to Hero. Udemy.
  3. BigQuery ML – Machine Learning in SQL using Google BigQuery. Udemy.
  4. Podstawy analityki biznesowej: Analityka opisowa, eksploracyjna i wyjaśniająca. Linkedin.
  5. Marketing: Conversion Rate Optimization. LinkedIn.

Posiadam wszystkie możliwe do uzyskania oraz aktualne certyfikaty Google Ads, Google Analytics, Google Marketing Plaform. Certyfikacja Google to proces pozwalający na zapoznanie się z aktualnymi standardami w tworzeniu kampanii marketingowych. Z punktu widzenia potencjalnych klientów to informacja o posiadanych kompetencjach specjalisty.

Google Marketing Platform

DoubleClick Bid Manager (certyfikat ReveScore)

Google Ads Search

Certyfikat Google Academy for Ads

Google Ads Display

Certyfikat Google Academy for Ads

Google Ads Mobile

Certyfikat Google Academy for Ads

Google Ads Video (YOUTUBE)

Certyfikat Google Academy for Ads

Google Ads Shopping

Certyfikat Google Academy for Ads

Google Sprzedaż rozwiązań internetowych

Certyfikat Google Academy for Ads

Google Analytics

Certyfikat Google Analytics