Omnichannel

Omnichannel – Komunikacja wielokanałowa

Działania marek w przestrzeni hipermedialnej (on-line) wymuszają prowadzenie działań wielokanałowych. Przedsiębiorstwa angażują wielu różnych osób oraz zespołów odpowiedzialnych za koordynowanie działań w wielu kanałach. Często działania te są rozproszone i w żaden sposób nieskoordynowane. To znacznie ogranicza skuteczność firm w wypracowaniu efektu końcowego jakim jest zysk.

Prowadząc wielokanałową sprzedaż musisz zadbać o spójne doświadczenia związane z marką a także efektywnie zarządzać ofertą i informacją o produktach. Działania omnichannel dostarczają wielu informacji, które można przekuć na jeszcze efektywniejszą sprzedaż. Sprawdź moją ofertę na e-commerce managera.

Omnichannel a sprzedaż wielokanałowa

Zarówno w zakresie sprzedaży usług jak i e-commerce przedsiębiorstwo powinno korzystać z różnych kanałów sprzedaży. Jest to powszechnie określane mianem sprzedaży wielokanałowej. Omnichannel jest techniką prowadzenia działań wielokanałowych jednak w zorganizowany i zaplanowany sposób.

Performance marketing

Kluczowym obszarem działań omnichannel w przestrzeni internetowej są kampanie typu Performance marketingowe. Zachęcam do zgłębienia tego tematu oraz mojej oferty.

Strategia omnichannel

Oferujemy zbudowanie skutecznej strategii omnichannel dla Twojej firmy. Uwzględnimy cele przedsiębiorstwa oraz strategię marketingową. Dopracujemy sposób przepływu informacji, wymiany danych miedzy rozproszonymi bazami danych, dopracujemy strategię komunikacji marki. Zadbamy o spójną komunikację marki. Zaplanujemy ścieżki podróży klienta.

Omnichannel management

Nasza oferta dotyczy budowania strategii a także koordynowania prac w zakresie działań wielokanałowych. Doświadczony e-commerce manager lub project manager skoordynuje cały proces omnichannel. Poprzez zebrane dane o klientach możemy skutecznie personalizować produkty oraz komunikaty. Skuteczniej przeprowadzimy działania cross-sell, up-sell oraz marketing automation.