PimCore

Poprowadzę działania z wykorzystaniem platformy PimCore. Te narzędzie umożliwi Twojej marce łatwe i skuteczne zarządzanie danymi w wielokanałowym środowisku.