Raport ogólny – GDS

Raport biznesowy – założenia

Tworząc raport dla biznesu, kadry zarządzającej czy poszczególnych jednostek biznesowych koncentrujemy się na czytelnej prezentacji kluczowych danych. Do projektu podchodzimy budując prezentację o proporcjach full HD 16:9 lub w wersji dłuższego pionowego panelu informacyjnego.

Najważniejsze elementy raportu

Wnioski i rekomendacje

Najważniejszą część raportu stanowią wnioski i rekomendacje. Przedstawiamy podsumowanie prowadzonych działań jak również wskazujemy na obszary do dalszej optymalizacji, wnioski z prowadzonych testów czy propozycje przeprowadzenia nowych.

Procent realizacji KPI

Kolejną część raportu stanowią wykresy obrazujące procent realizacji kluczowych wskaźników efektywności. Dane ilustrujemy na różne sposoby. Najczęściej prezentujemy cel, realizację oraz procent realizacji. Dane o celach pobieramy z media planu lub osobno przygotowanego pliku. Dane najczęściej agregujemy (integrujemy w GDS lub w BQ dane z google sheets i narzędziem analitycznym). Dane kolorujemy w celu szybkiego dostrzeżenia odchyleń od założeń. Kolorem czerwonym oznaczamy brak realizacji celu a kolorem zielonym realizację celu powyżej 100% skuteczności. Procent realizacji celu przeliczamy proporcjonalnie do minionego czasu.

W przypadku kampanii Google Ads lub Programmatic możemy dodać wskaźniki realizacji budżetu, procent wydania budżetu (całościowy), procent wydania budżetu ważony (z uwzględnieniem upływu czasu), estymację dziennych wydatków biorąc pod uwagę pozostały czas kampanii.

Wstępna analiza danych

W celu umożliwienia przeprowadzenia podstawowej analizy danych dodajemy możliwość porównania danych. Dane są porównywane w odniesieniu do media planu oraz do zakresu dat. Standardowo porównujemy dane do okresu poprzedniego lub roku poprzedniego jeśli zauważamy znaczący wpływ trendu na wyniki.