Raport szczegółowy

Raport szczegółowy jest zawsze prezentowany w formie panelu informacyjnego. Jego założeniem jest możliwość prowadzenia zaawansowanych analiz. Z uwagi na te założenia raport budujemy po dokładnej konsultacji z odbiorcami raportów.

To co wyróżnia raport szczegółowy od raportu ogólnego posiadamy tu dodatkowe możliwości filtrowania i segmentowania danych. Filtry są dostosowane do aktualnych potrzeb odbiorcy. Mogą zawierać możliwość filtrowania po medium, źródle, linii kreacji, kampanii czy lokalizacji. Filtrowanie danych może się odbywać z wykorzystaniem elementów sterujących jak również z wykorzystaniem filtrowania krzyżowego w samym wykresie.

W przypadku analizy prowadzonych kampanii najczęściej w formie mapy cieplnej wizualizujemy wyniki poszczególnych obszarów struktury kampanii. Przykładowo prezentujemy dane dla kampanii, strony, placementu, grup reklam czy kreacji. Mapy cieplne uzupełniamy wykresami słupkowymi oraz liniowymi.

Zaawansowane raporty Google Data Studio

W celu prowadzenia bardziej zaawansowanych analiz możemy wykorzystać dane przetworzone w efekcie integracji danych. Możemy prowadzić zaawansowane analizy w kontekście badania heurystyk SEO, analizować wpływ trendów na kampanie czy monitorować realizację celów offline. Budując zaawansowane raporty możemy wbudować mechanizm prowadzenia analiz danych offline np. pochodzących z agencji badawczych. Takie podejście umożliwia nam analizowanie wpływu działań w górze lejka (np. kampanii nastawionych na częstotliwość i emisję) na cele strategiczne. W ten sposób możemy analizować utrwalenie przekazu, preferowany wybór konsumentów, założenia w zakresie pozycjonowania marki. Możemy także analizować zmiany w targecie. Jeśli naszym celem jest zmiana proporcji w targecie to wówczas możemy monitorować zmianę w tym zakresie.

Budując raporty w GDS możemy poprzez API lub ręcznie dodać dane pochodzące z Google Trends. Pozwoli nam to na sprawdzenie zwiększenie ilości zapytań w wyszukiwarce dla danej frazy np. w odniesieniu do całej marki.

Dane offline mogą być integrowane z danymi online. Możemy tworzyć raporty agregujące takie dane i przedstawiające wykresy korelacji w celu oceny wpływu danej kampanii na realizację KPI.