Strategia e-marketingu

Strategia działań

Starannie przemyślana i spisana strategia powinna być jednym z kluczowych dokumentów w firmie. To na jej podstawie podejmowane są decyzje i to ona determinuje nas do jak najlepszego realizowania celów. Przygotowanie skutecznej strategii działań to proces, który niewątpliwie wpływa na zysk w przedsiębiorstwie. Ukierunkowane działania oparte o zebrane dane przynosi znacznie lepsze efekty.

Badanie rynku i analiza odbiorców

Strategię budujemy w oparciu o dane. Jednym z obszarów mojej pracy są badania rynku czy konkurencji. Mogę także przygotować dogłębną analizę odbiorców bazując na własnych danych bądź korzystając z zewnętrznych zasobów.

Przygotuję badania rynku i na podstawie zebranych danych online. Zaproponuję optymalne rozwiązania.

W ramach budowania strategii wspólnie określimy cele, metody komunikacji, granice oferty czy segmenty i persony.

Strategiczne podejście do reklam płatnych

Kampanie płatne są prowadzone w oparciu o skuteczne rozwiązania opracowane przez autorytety marketingu, rekomendowane przez Google a zawarte w lejku sprzedaży. Spośród wielu różnych wariantów podejścia do jego budowania, skupimy sią na prezentowanym, uwzględniającym 4 główne elementy wpływające na poprawienie wyników finansowych przedsiębiorstwa. Strategię zbudujemy z uwzględnieniem każdego elementu piramidy. Zasada ta jest wykorzystywana przy budowaniu działań dla kampanii płatnych ale z powodzeniem może być stosowana przy budowaniu strategii dla całej organizacji. Na czym to polega? W idealnym scenariuszu klient podąża ścieżkami od świadomości poprzez zainteresowanie marką i zakup a na powrocie i poleceniach kończąc. Uwzględnia to droga od góry w dół lejka. Trzeba wziąć pod uwagę, że użytkownik może migrować pomiędzy stopniami piramidy dowolnie zmieniając swoje role. Czasami bywa jednak tak, że prowadzimy działania bezpośrednio skoncentrowane na sprzedaży. Klient wyszukuje ofertę, my sprowadzamy ruch a na stronie internetowej dochodzi do finalizacji. Innym razem budujemy świadomość marki koncentrując się wyłącznie na zasięgu.

Poszczególne elementy lejka zostały przedstawione na poniższej grafice. Szerokość każdego szczebla ilustruje ilość użytkowników, których bezpośrednio dotyczy dany proces.

Jak możesz trafnie zauważyć najbardziej pożądaną akcją jest lojalizacja użytkowników. Poprzez reklamę i działania miksu marketingowego wpływamy na zwiększenie ilości osób powracających ale także zwiększamy ilości poleceń i rekomendacji.

Brief Marketingowy