Zarządzanie marketingiem

Postęp technologiczny oraz powstanie nowych portali oraz aplikacji powoduje, że w hipermedialnym środowisku mamy do dyspozycji bardzo dużą różnorodność narzędzi promocji. Powoduje to również, iż opis szczegółowych form komunikacji jest nieostry i elastyczny co jest również cechą charakterystyczną współczesnej technologii teleinformatycznej. Ze względu na ich istotność oraz na potrzeby tej ofertę zastosuję następujący podział inspirując się propozycją Jana W. Wiktor:

 • Strona internetowa.
 • Content Marketing.
 • Social Media Marketing.
 • Performance marketing.
 • Pozycjonowanie stron internetowych.
 • E-mail marketing.

Nazywam się Adrian Andrzejczyk i jestem specjalistą ds. marketingu zawodowo związanym z branżą od 2009 roku. Pomagam firmom zwiększyć sprzedaż poprzez kompleksowe zarządzanie marketingiem internetowym. Moja oferta dotyczy e-commerce i project managementu. Poprzez swoje działania optymalnie dobieram narzędzia marketingowe tak aby jak najlepiej zrealizować cele Twojego przedsiębiorstwa. W mojej ofercie znajdziesz usługi Pozycjonowania stron, prowadzenia kampanii reklam płatnych czy usługi w zakresie audytów.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zespołem specjalistów z wielu różnych branż wymaga doświadczenia oraz kompetencji umożliwiających skuteczne przeprowadzenie projektów. Jako Kaizen Marketing oferujemy usługi managementu zarówno dla e-commerce, usług jak projektów skoncentrowanych na PR czy prowadzeniu określonych kampanii.

Zarządzanie sklepem internetowym

Nieodłączną częścią prowadzenia sklepu w Internecie jest jego zarządzanie. Począwszy od wdrożenia e-commerce a na promocji i obsłudze klienta kończąc. Możemy pomóc w realizacji poszczególnych obszarów prac jak i kompleksowo poprowadzić Twój sklep Internetowy.

Firmy usługowe

W zakresie project managementu obsługujemy firmy promujące swoje usługi za pośrednictwem Internetu. W zakres naszych prac wchodzi przygotowanie platformy internetowej, wsparcie promocji, koordynowanie poszczególnych mniejszych projektów klienta.

Budowanie zespołu

W pierwszej kolejności korzystamy z własnych zasobów specjalistów, osób co do których mamy doświadczenie i z którymi przeprowadziliśmy wiele różnych wdrożeń. Taki team, który świetnie się rozumie efektywnie realizuje powierzone mu projekty. Współpracujemy z wieloma zaprzyjaźnionymi specjalistami oraz firmami z ramienia BNI i jesteśmy w stanie bardzo szybko uzupełnić brakujące kompetencje w przypadku niestandardowych zleceń.

Zakres oferty marketing management

W ramach świadczonych usług oferujemy:

 1. Badania
  • UX
  • Analiza danych
  • Analiza rynku i konkurencji
  • Raportowanie
 2. Wdrożenia
  • Wdrożenie sprzedaży internetowej (e-commerce)
  • Utworzenie stron internetowych, landing page
  • Wdrożenie aplikacji
 3. Multimedia i Promocja
  • Wideo
  • Grafika
  • Animacje
  • 3D
  • SEO/SEM
  • Marketing automation
  • Content marketing
  • Wideo marketing
 4. Prowadzenie projektu
  • Optymalizacja procesów
  • Pomoc w rekrutacji specjalistów
  • Prace IT
  • Rozbudowa projektu
 5. Doradztwo i konsultacje
  • Szkolenia zespołu

Zarządzanie strategiczne

Przed przygotowaniem strategii muszę dokładnie poznać przedsiębiorstwo z którym mam do czynienia. Cały proces musimy rozpocząć od dokładnego wywiadu w oparciu o przygotowany brief. Następnie określamy cele co bywa, że jest tematem kontrowersyjnym. Należy pamiętać, że samo zwiększenie zysku już dawno przestało być jedynym celem przedsiębiorstwa. Zarówno w literaturze jak i praktyce tworzymy cele w oparciu o kategorie. Przykładowe zostały wymienione poniżej.

Cele związane z rynkiem

Odnoszą się do rynku i otoczenia przedsiębiorstwa. Uwzględniają udział w rynku, dynamikę obrotów, zaangażowanie związane z wykorzystaniem atrakcyjności, wejście na nowy rynek. Uwzględniają trendy czy konkurencję.

Cele efektywnościowe

Określają stopień zwrotu z inwestycji, rentowność czy zysk który jest najczęściej głównym celem przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo nie powinno koncentrować się wyłącznie na celach związanych ze zwiększeniem zysku.

Cele finansowe

Określają zdolność finansową przedsiębiorstwa w tym zdolność kredytową, cash flow, strukturę kapitału czy płynność majątku. Cele finansowe mogą mieć na celu zwiększenie tych wskaźników bądź zmniejszenie będące efektem realizacji innych celów (np. zmniejszenie płynności związane z nowym kredytem bądź finansowaniem).

Cele socjalne

Mają na celu poprawę jakości pracy wewnątrz organizacji i mogą być rozpatrywane w wymiarze employer brandingu jak i marketingu wewnętrznego organizacji.

Cele prestiżowe

Odnoszą się do badania prestiżu, image firmy, wpływów społeczny i politycznych a także tych związanych z środowiskiem.