In God we trust.All others must bring data.

W. Edwards Deming

Analityka internetowa

Chodzi o odpowiedniego partnera do biznesu

Audyt

Pierwszym etapem prac jest przeprowadzenie audytów oraz implementacja kluczowych narzędzi analitycznych. Działania opieram o rzetelną analizę danych. Prace w tych obszarach prowadzę od A do Z.

Database

Swoje działania prowadzę w obszarze analizy danych. Bazy danych stanowią niezwykle ważne narzędzie pomocnicze w działaniach marketingowych.

Strategia

Wyznaczam cele i buduje strategię ich realizacji. Przygotowuję kompleksowe dashboardy i narzędzia kontrolingu.

Performance Marketing

Database marketing jest najskuteczniejszym narzędziem wykorzystywanym w przestrzeni online. Działania w tym obszarze powinny być prowadzone na najwyższym poziomie.

Czym jest database marketing?

Celem marketingu jest uczynienie sprzedaży zbyteczną. Celem jest poznać i zrozumieć klienta tak dobrze, aby produkt lub usługa dopasowały się doń i... sprzedały się same 

(P.F. Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practises, Harper & Row, New York 1973, s. 64-65

Zanim zaczniesz działania przeprowadź Audyt