Co łączy SEO i Marketing

Zarówno SEO jak i Marketing są pojęciami interdyscyplinarnymi. Łączą w sobie dokonanie wielu dziedzin nauki. Ich punktem wspólnym są takie dziedziny jak IT, programowanie, psychologia, matematyka, socjologia, statystyka, analityka, copywriting, design czy zarządzanie i ekonomia. SEO marketing łączy więc w sobie dokonania nauk ścisłych jak i humanistycznych. Współczesny marketing podobnie jak i SEO powszechnie wykorzystuje zdobycze najnowszych technologii w tym AI, machine learning czy wykorzystanie big data. Oba pojęcia wpisują się w pojęcia marketingu 5.0 jak i koncepcji data driven marketingu.

Współczesna koncepcja SEO Marketingu

Patrząc na definicję holistycznej orientacji marketingu na rynek (zdefiniowanej prze P. Kotlera a szerzej omówionej w książce „SEO Makreting” mojego autorstwa) można przyjąć tezę, że aby podnieść skuteczność SEO należy je silnie zintegrować z marketingiem w przedsiębiorstwie. Samo przedsiębiorstwo wcześniej powinno podjąć starania w celu zaimplementowania proponowanych rozwiązań koncepcji marketingu holistycznego. Oznacza to w praktyce szerokie prace nad wdrożeniem marketingu w absolutnie każdym obszarze firmy. Poczynając od osób pakujących towar do wysyłki, poprzez obsługę klienta a na produkcji kończąc. Marketing a co za tym idzie duch filozofii firmy, jej idee, pasja ale też cele strategiczne czy misja powinny być trwale zakorzenione w całej kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Idąc dalej tym wątkiem dochodzimy do SEO i jego znaczenia w tym marketingu. Trochę na wzór orientacji holistycznej na rynek – firmy działające w przestrzeni online powinny być zorientowane na SEO marketing. Wszystkie aktywności prowadzone w przestrzeni online powinny mieć z tyłu głowy aspekty dotyczące pozycjonowania stron w wyszukiwarce. Wszystkie działy w tym social media, content czy PPC powinny znać przynajmniej podstawy SEO. Według badań i analiz przeprowadzonych na potrzeby książki „SEO marketing” wynika, że jedynie takie podejście gwarantuje sukces. Ten jest określany jako pierwsze miejsce w wynikach organicznych na konkurencyjną frazę.

SEO Marketing – książka

Moje zainteresowania nad dziedziną SEO oraz Marketingiem przełożyłem na napisanie książki „SEO Marketing”. Zachęcam Państwa do zapoznania się z jej treścią.

Wejdź w świat w którym pragmatyzm pozycjonerów łączy się z teorią marketingu.

SEO MARKETING

Zamów na helion.pl